BÍ THƯ TỈNH ỦY HỒ VĂN NIÊN: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ PHẢI TIÊN PHONG TRONG ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, NHẠY BÉN

BÍ THƯ TỈNH ỦY HỒ VĂN NIÊN: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ PHẢI TIÊN PHONG TRONG ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, NHẠY BÉN

          Chiều 26/2/2021, Thường trực tỉnh ủy có buổi làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành kế hoạch và đầu tư năm 2020; phương hướng nhiệm vụ năm 2021 gắn với chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.
         Chủ trì buổi làm việc gồm các đồng chí: Hồ Văn Niên - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng tham dự là các đồng chỉ trong ban thường vụ Tỉnh ủy; ban lãnh đạo, trưởng các phòng ban, Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
1.JPG
         Được sự quan tâm lãnh đạo, điều hành sát sao, kịp thời của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, vừa đảm bảo phát huy vai trò lãnh đạo của tập thể, vừa đề cao trách nhiệm của cá nhân của người đứng đầu trong công tác chỉ điều hành của ban lãnh đạo cùng với sự nỗ lực phấn đấu, đoàn kết của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao của ngành trong năm 2020.
Sở đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của một cơ quan chủ trì xây dựng báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020-2025 (phần kinh tế- xã hội), kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020, dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025 và quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ngoài nguồn vốn ngân sách nhà nước bố trí lập các nội dung chi tiết và các nội dung đề xuất trong quy hoạch tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã mạnh dạn tham mưu cho UBND tỉnh xã hội hoá một phần nguồn vốn lập Quy hoạch tỉnh để lập một số nội dung chiến lược, cốt lõi trong quy hoạch tỉnh với số vốn hơn 13 tỷ đồng.
2.JPG
         Ngay khi dịch bệnh Covid-19 xảy ra ở nước ta, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các sở, ngành tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế sau dịch Covid-19, đồng thời đề xuất các giải linh hoạt, đưa ra nhiều kịch bản tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo đạt tốc độ tăng trưởng 7,7%/8,2% kế hoạch năm 2020.
Sở đã linh hoạt, chủ động trong công tác tham mưu nhằm khơi thông, huy động các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Sở tham mưu UBND trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 128/2020/NQ-HĐND ngày 09/11/2020 về ban hành quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025; tham mưu UBND tỉnh bãi bỏ Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 09/6/2016 do không còn phù hợp với quy định Luật Đầu tư công sửa đổi; đông thời tham mưu ban hành Quyết định 27/QD-UBND ngày 14/01/2021 về uỷ quyền, giao nhiệm vụ trong quản lý các dự án sử dụng vốn đầu tư công và vốn nhà nước ngoài đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai và đặc biệt là Tham mưu vai trò thường trực 03 tổ công tác của UBND tỉnh về kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, hỗ trợ các nhà đầu tư thực hiện các dự án trọng điểm. Kết quả tỷ lệ giải ngân năm 2020 cả tỉnh 3.174,836/3.503,221 tỷ đồng, đạt 90,6%, cao hơn mức bình quân chung cả nước (83%) và đứng thứ 2 khu vực Tây Nguyên, sau Lâm Đồng (91,3%). Sở đã tham mưu UBND tỉnh trình HĐND ban hành Nghị quyết về chủ trương đầu tư Chương trình kiên cố hóa hạ tầng giao thông và kênh mương trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025.
3.JPG
        Công tác thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp cũng đạt được nhiều kết quả tích cực trong năm qua. Công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh về tiềm năng, cơ hội đầu tư của tỉnh đã được triển khai tích cực với nhiều hình thức đa dạng. Trong năm đã tham mưu UBND tỉnh cấp Quyết định chủ trương 48 dự án, tổng vốn đăng ký là 43.298 tỷ đồng, tăng 11 dự án và 39.738 tỷ đồng so với năm 2021 (trong đó có 16 dự án điện gió được cấp QĐCTĐT, tổng vốn đầu tư là 41.656 tỷ đồng). Đồng thời, có 123 dự án đã và đang được các nhà đầu tư quan tâm nghiên cứu, đề xuất (trong đó: 70 dự án đã được UBND tỉnh đồng ý chủ trương nghiên cứu, bổ sung vào danh mục dự án kêu gọi đầu tư tỉnh Gia Lai giai đoạn 2020-2021; 53 dự án đang hoàn thiện các thủ tục để được UBND tỉnh cho chủ trương nghiên cứu dự án). Có 1.150 doanh nghiệp đăng thành lập mới, với tổng vốn đăng ký 9.150 tỷ đồng, tăng 27,5% về số lượng và tăng 29,6% về số vốn so với cùng kỳ. Nâng số lượng doanh nghiệp đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh đến ngày 31/12/2020 lên 7.008 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký 111.300 tỷ đồng; tăng hơn gấp đôi số doanh nghiệp cuối năm 2015 (2.999 DN), là một trong số ít tỉnh thành vượt chỉ tiêu Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 (Tỉnh Gia Lai đặt ra kế hoạch đến năm 2020 đạt mốc 7.000 doanh nghiệp).
IMG_8141.JPG
         Công tác cải cách hành chính và cải thiện môi trường kinh doanh được Sở quan tâm, đẩy mạnh. Qua kết quả đánh giá năm 2020, chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI) của Sở đứng thứ 3 và xếp hạng Chính phủ điện tử đứng thứ 2 so với các sở ngành, địa phương trong tỉnh. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính năm 2020, Sở đã nhận tổng số 5.761 hồ sơ, đã giải quyết 5.743 hồ sơ (trả đúng hạn 5.743 hồ sơ chiếm tỷ lệ 100%, 18 hồ sơ chưa đến hạn). Kết quả khảo sát, đánh giá của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh – Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy Gia Lai là 1 trong 5 tỉnh đi đầu của cả nước về đăng ký kinh doanh qua mạng điện tử (> 95%); thời gian xử lý hồ sơ ngắn nhất (chỉ còn tính theo giờ) và trả kết quả qua bưu điện chiếm tỷ lệ cao so với cả tỉnh.
         Tại buổi làm việc, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đánh giá rất cao những kết quả mà Sở KH-ĐT đạt được trong thời gian qua, đồng thời cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế còn tồn tại của ngành kế hoạch và đầu tư như: chất lượng một số dự án còn chưa đảm bảo, vấn đề giải ngân còn hơi chậm, hậu kiểm doanh nghiệp, phát triển hợp tác xã…
Mặc dù đã đạt được kết quả tích cực trong thời gian qua, nhưng theo Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành, Sở Kế hoạch và Đầu tư cần phát huy hết năng lực của đội ngũ cán bộ để phát huy vai trò tổng tham mưu chiến lược trong ngắn hạn và dài hạn và thể hiện tốt hơn vai trò đầu mối kết nối giữa doanh nghiệp, nhà đầu tư với lãnh đạo tỉnh trong công tác thu hút đầu tư để có trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ với kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh và đảm bảo việc xây dựng khung kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025 phải dựa trên 4 chương trình lớn của Tỉnh ủy đặt ra gắn với các chương trình mục tiêu quốc gia.

        Đồng chí Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Sở phải phát huy vai trò quan trọng của mình là tham mưu tổng hợp, thể hiện ở việc xây dựng các chương trình, nghị quyết phải gắn với các nguồn lực của tỉnh; rà soát, đánh giá lại các dự án có ảnh hưởng tới đời sống của người dân, tránh để thành dự án treo…
        Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đặc biệt nhấn mạnh: “Lãnh đạo tỉnh rất kỳ vọng vào sự nỗ lực, cố gắng của Sở KH-ĐT. Đề nghị Sở KH-ĐT nghiêm túc tiếp thu những ý kiến đóng góp để hoàn thiện, phát huy tốt nhất vai trò quan trọng của mình. Thời gian tới, Sở cần xây dựng đội ngũ cán bộ có chất lượng; phải phát huy tinh thần đoàn kết, tiên phong, đổi mới, sáng tạo, nhạy bén. Khi xây dựng nhiệm vụ của ngành phải bám sát nghị quyết, các chương trình trọng tâm của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đặt ra. Đặc biệt, phải phát huy tối đa vai trò, chức năng là làm công tác tham mưu chiến lược; nghiên cứu, xây dựng, tham mưu các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong mọi tình huống, trong từng giai đoạn, từng thời kỳ. Phát huy được năng lực sáng tạo, huy động được tối đa các nguồn lực trong xã hội; sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư. Và phải tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động”.

Nguồn: Phòng Tổng hợp, Quy hoạch

Quay lại