ĐẢNG BỘ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2020, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021

ĐẢNG BỘ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2020, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021

Thực hiện Quy chế làm việc của Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ 2020-2025, ngày 31/12/2020, Đảng bộ Sở đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 nhằm đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ đã đặt ra trong năm 2020, đồng thời xây dựng phương hướng, nhiệm vụ triển khai công tác đảng năm 2021. 
D1.jpg


Hội nghị dưới sự chủ trì của Đồng chí Hồ Phước Thành – Tỉnh ủy viên, Bí thư đảng ủy, tham dự Hội nghị còn có các đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ. Hội nghị đã thông qua các Báo cáo tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021, Báo cáo kiểm điểm tập thể đảng ủy.
D2.jpg
Dưới sự chủ trì của Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Hội nghị đã tập trung thảo luận về những mặt đạt được trong công tác xây dựng đảng năm 2020, công tác lãnh chỉ đạo của tập thể đảng ủy; đánh giá những hạn chế còn tồn tại, đồng thời đưa ra những giải pháp để khắc phục trong năm 2021.
      Hội nghị đã thông qua kết quả tự đánh giá chất lượng đảng bộ, các chi bộ trực thuộc và đảng viên: Với những kết quả đạt được, Tập thể đảng bộ Sở tự đánh giá và đề nghị Đảng ủy khối công nhận Đảng bộ đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020; Có 02 Chi bộ đạt Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 02 chi bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ; có 09 đảng viên đạt Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 31 đảng viên đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ. 
Kết luận Hội nghị, Đồng chí Hồ Phước Thành – Tỉnh ủy viên, Bí thư đảng ủy đã tổng kết lại các ý kiến đóng góp tại Hội nghị, đưa ra các nội dung chỉ đạo để cấp ủy, các chi bộ và toàn bộ đảng viên Đảng bộ nghiêm túc triển khai thực hiện trong năm 2021.

Anh Tuấn 


 

Quay lại