Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn Quốc gia TVCN ISO 9001:2015

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn Quốc gia TVCN ISO 9001:2015Căn cứ Quyết định số 680/QĐ-UBND ngày 14/11/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch xây dựng chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo Hệ Thống Quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Gia Lai giai đoạn 2019-2021; Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai Quyết định Về việc công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn Quốc gia TVCN ISO 9001:2015.
bang-co-bo-chat-luong-iso.jpgTải quyết định về tại đây: Tải về

 

Quay lại