Không tổ chức thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh trong năm 2020

Không tổ chức thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp,  hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh  trong năm 2020

          Ngày 24/6/2020, UBND tỉnh Gia Lai có văn bản số 1317/UBND-NC về việc điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.
          UBND tỉnh đồng ý với đề xuất của Thanh tra tỉnh và các sở, ngành tỉnh về việc điều chỉnh đưa ra khỏi Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020, không tổ chức thanh tra, kiểm tra đối với 748 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh (đã phê duyệt tại Quyết định số 138/QĐ-UBND ngày 07/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh).
       
         Chi tiết văn bản, vui lòng tải tại đây.

Nguồn: Thanh tra Sở

Quay lại