Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên tỉnh Gia Lai Tổ chức khóa tập huấn Chính sách an toàn môi trường và xã hội

Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên tỉnh Gia Lai Tổ chức khóa tập huấn Chính sách an toàn môi trường và xã hội

Trong thời gian 02 ngày, bắt đầu từ ngày 06/09/2018 đến 07/09/2018, tại Khách sạn Pleiku, số 03 - Nguyễn Tất Thành - TP. Pleiku – Gia Lai, Ban Quản lý dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên tỉnh Gia Lai tổ chức Khóa tập huấn Chính sách an toàn môi trường và xã hội cho 52 cán bộ là Hướng dẫn viên cộng đồng (CF) và cán bộ Ban phát triển 25 xã thuộc Ban QLDA 5 huyện Mang Yang, Kbang, Kông Chro, Ia Pa và Krông Pa.
Mục đích của khóa tập huấn nhằm trang bị cho các học viên kiến thức về Chính sách an toàn môi trường và xã hội để thực hiện các hoạt động sinh kế và cơ sở hạ tầng theo đúng qui định dự án.

IMG_0003.JPG

Nội dung chính của khóa tập huấn tập trung chủ yếu vào các vấn đề: Chính sách dân tộc thiểu số; Chính sách đền bù, giải phóng mặt bằng; Chính sách an toàn về môi trường; Hướng dẫn một số biện pháp kỹ thuật áp dụng trong các hoạt động sinh kế theo hướng bền vững như: Biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), quản lý cây trồng tổng hợp (ICM), kỹ thuật canh tác trên đất dốc, chương trình “1 phải, 5 giảm”, chăn nuôi an toàn sinh học. Ngoài ra, các nội dung bài giảng còn đi sâu phân tích, đánh giá tác động môi trường, những biện pháp giảm thiểu trong quá trình thực hiện các tiểu dự án sinh kế, các tiểu dự án cơ sở hạ tầng; Đảm bảo sự tham gia của người dân đặc biệt là người dân tộc thiểu số trong các hoạt động của dự án.

IMG_0009.JPG IMG_0012.JPG
     
Trong thời gian qua, việc triển khai thực hiện chính sách an toàn về môi trường và xã hội được dự án hết sức quan tâm, tuân thủ theo đúng qui định của Ngân hàng Thế giới, các Tiểu dự án sinh kế, các tiểu dự án cơ sở hạ tầng được sàng lọc, đánh giá tác động môi trường và xã hội kĩ càng trước khi đi vào thực hiện.
Khóa tập huấn đã trang bị đầy đủ kiến thức và kinh nghiệm cho các cán bộ dự án, giúp cho việc thực hiện Chính sách an toàn môi trường và xã hội trong dự án được tốt hơn.

                                                                                                                                                               Ban QLDA Giảm nghèo
 

Quay lại