Bộ Công Thương ban hành khung giá bán buôn điện năm 2018

Default news teaser image

Tại Quyết định 2265/QĐ-BCT Ngày 28/06/2018 của Bộ Công thương về khung giá bán buôn điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho các Tổng công ty Điện lực năm 2018.
 
Theo đó, EVN được bán buôn điện cho các Tổng công ty Điện lực trong khung giá bình quân (chưa bao gồm thuế GTGT) cụ thể như sau:
- Tổng công ty Điện lực Miền Bắc: tối thiểu 1.185 đồng/kWh – tối đa: 1.255 đồng/kWh;
- Tổng công ty Điện lực Miền Nam: tối thiểu 1.389 đồng/kWh – tối đa: 1.433 đồng/kWh;
- Tổng công ty Điện lực Miền Trung: tối thiểu 1.183 đồng/kWh – tối đa: 1.282 đồng/kWh;
- Tổng công ty Điện lực Hà Nội: tối thiểu 1.437 đồng/kWh – tối đa: 1.516 đồng/kWh;
- Tổng công ty Điện lực Hồ Chí Minh: tối thiểu 1.593 đồng/kWh – tối đa: 1.658 đồng/kWh.
Việc triển khai giá bán buôn trên thực tế của EVN cho các Tổng công ty Điện lực không được thấp hơn mức tối thiểu và không được cao hơn mức tối đa.
Các khung giá trên đây được áp dụng từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018.

                                                                                                                                                   PHÒNG KINH TẾ NGÀNH

Quay lại