Đăng ký tập huấn "Những đổi mới trong Nghị định 59/2018 và Thông tư 38 sửa đổi" về Hải Quan giành cho các Doanh nghiệp kinh doanh Xuất nhập khẩu

Default news teaser image

Ngày 20/4, Chính phủ ban hành Nghị định 59/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định 08/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan. Đồng thời Bộ Tài chính ban hành Thông tư  thay thế TT 38/2015/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 59/2018. Với mục tiêu tạo thuận lợi thương mại, phù hợp thông lệ quốc tế, đáp ứng quản lý hải quan, phù hợp quy định tại Luật Quản lý ngoại thương, Luật Hải quan, Nghị định 59/2018 có nhiều thay đổi mang tính cải cách hành chính mạnh mẽ, có hiệu lực từ ngày 5/6/2018.
Để kịp thời cung cấp những thay đổi trong chính sách tại các văn bản mới,  Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Cục Thuế Xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan tổ chức Tập huấn cho doanh nghiệp với nội dung sau:

  • Những đổi mới trong Nghị định 59/2018 và Thông tư 38 sửa đổi.

  • Các phương pháp xác định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

  • Chi phí liên quan đến hàng hóa XK tính đến cửa khẩu xuất, các khoản phải cộng thêm và khoản loại trừ vào Trị giá tính thuế.

Thời gian: từ 8g00 đến 17g00 ngày 07/6/2018.
Địa điểm: Tại tầng 7, Trụ sở VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Giảng viên:  Cục  Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan.
Đối tượng: các doanh nghiệp kinh doanh XNK, Logistics, Hiệp hội doanh nghiệp thuộc địa bàn các tình phía Bắc.
Kinh phí: Miễn phí
 
Các doanh nghiệp quan tâm tham dự. Xin vui lòng gửi Phiếu Đăng kí về Trung Tâm Tư vấn và Dịch vụ Hải quan thuộc VCCI trước ngày 05/06/2018             
Chi tiết xin liên hệ: A. Đức Dũng, Chị Vân, Ban Hội viên và Đào tạo – VCCI - Tel: 024. 35770234, 35742165;  0904080350.  Email: hongvanvcci@yahoo.comdungnd@vcci.com.vn;    

                                                                   Nguồn: http://vcci.com.vn       

Quay lại