Hội thi "Tuổi trẻ đoàn khối với cải cách hành chính"

Hội thi

Với mục đích tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức trẻ trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại các cơ quan, đơn vị; Nâng cao nhận thức của công chức, viên chức và đoàn viên về tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020; xây dựng hình ảnh người 
 
hinh.jpg

công chức có ý thức đạo đức công vụ; có phẩm chất, đạo đức, có năng lực, tận tâm, tận tụy phục vụ nhân dân, phục vụ bộ máy hành hính nhà nước. Từng cơ quan, đơn vị địa phương tìm giải pháp tháo gỡ và giải quyết những vấn đề bức xúc của người dân liên quan đến các thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị mình. Chung tay góp phần xây dựng một nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp và hiện đại.
Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ công chức về các nội dung của Luật cán bộ , công chức, Luật viên chức. Các văn bản quy phạm pháp luật quy định về văn hóa công sở; chương trình tổng thể Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; Thông qua Hội thi khuyến khích tổ chức Đoàn, đoàn viên nghiên cứu, đề xuất sáng kiến, cải tiến lề lối làm việc giải pháp hợp lý để đơn giản hóa các bước trong thủ tục hành chính góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng chuyên môn; đồng thời xung kích trong việc thực hiện chương trình cải cách hành chính, từng bước nâng cao chất lượng công chức, viên chức trẻ; xây dựng hình ảnh người công chức, viên chức trẻ “ năng động, sáng tạo, tận tụy, cầu thị, giỏi nghề, yêu nước”. Nhằm tập hợp các ý tưởng mới, giải pháp hay để góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước, từng bước chấn chỉnh đạo đức công vụ, trong thực thực hiện nhiệm vụ của công chức trẻ.
Cụm thi đua 02 gồm các chi đoàn, đoàn cơ sở: Chi đoàn Sở Kế hoạch đầu tư, Chi cục Quản lý thị trường, Ban Dân tộc, Báo Gia Lai, Chi đoàn Ủy ban nhân dân Tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng pháp triển đã tập hợp và lấy tên Đội Chung Sức. Lên kế hoạch tập luyện, tham gia hội thi đạt kết quả cao – giải nhì.
Hội thi đã tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho công chức, viên chức trẻ là cán bộ, đoàn viên trong Khối có dịp gặp gỡ, học hỏi  trao đổi kinh nghiệm trong công việc.
Nguồn: Chi Đoàn - Sở Kế hoạch và Đầu tư
 

Quay lại