TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN CÁC CHỦ ĐẦU TƯ
19/11/2021
Gia Lai mời đầu tư khoảng 1,5 tỷ USD vào khu vực Chư Đăng...
10/11/2021
Gia Lai nổ lực vượt khó, đi qua đại dịch covid-19
08/11/2021
Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị sơ...
08/11/2021
Liên quan sự cố tại gói thầu số 1-Dự án cải tạo, nâng cấp...
04/11/2021
... 6 7 8 9 10 ...