Nhờ đâu Gia Lai lập kỷ lục về thu ngân sách?
07/02/2022
Ngành Kế hoạch và Đầu tư triển khai nhiều nhiệm vụ trọng...
27/01/2022
Gia Lai: Khánh thành Nhà máy Điện gió Ia Pết- Đak Đoa 1...
14/01/2022
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị trực...
22/12/2021
thông tin Lễ tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sĩ hy...
19/11/2021
1 2 3 4 5 ...