Họp báo Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2018
15/11/2018
Nghị định đầu tư xây dựng và kinh doanh sân Golf
15/11/2018
Kiểm tra đề xuất thu hồi dự án không triển khai
15/11/2018
Kiểm tra giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục...
09/11/2018
Thí điểm hợp nhất VP Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh từ ngày...
09/11/2018
1 2 3 4 5 ...