Sở Kế hoạch và Đầu tư
 
Địa chỉ: 02 – Hoàng Hoa Thám – Pleiku – Gia Lai

Điện thoại: 059.3824414

Fax: 059.3823802