You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

tuan 28

10/07/2018
UBND TỈNH GIA LAI   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------   --------------------------
    Gia Lai, ngày 10 tháng 07 năm 2018
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28
(Từ ngày 09/07/2018 đến ngày 15/07/2018)
 
Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần
Địa điểm
Đơn vị chuẩn bị
Thứ hai
09/07
S 07h00 Đ/c Giám đốc sở Chủ trì giao ban đầu tuần thông qua các công việc đã hoàn thành và triển khai các công việc trong tuần Đ/c Giám đốc sở Lãnh đạo sở
Lãnh đạo các phòng ban
Phòng họp tầng 3
Sở KH&ĐT
VP tổng hợp báo cáo giao ban
C 13h30 Đ/c Giám đốc sở Chủ trì họp về KH đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020; KH phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; KH đầu tư công năm 2019
GM đí số: 138/GM (3 ngày 09 - 10 - 11/7)
Đ/c Giám đốc sở Lãnh đạo sở
Lãnh đạo UBND thành phố Pleiku; UBND Ia Grai
Phòng họp tầng 3
Sở KH&ĐT
Phòng TH tham mưu
Thứ ba
10/07
S 07h30 Đ/c Giám đốc Dự kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 tại Hội trường 2/9 VP HĐND Lãnh đạo TU; HĐND; UBND; UBMTTQ, các sở ngành Hội trường 2/9 VP HĐND tỉnh
07h30 Đ/c Phạm Công Thành - Phó Giám đốc sở Chủ trì họp về KH đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020; KH phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; KH đầu tư công năm 2019
GM đí số: 138/GM
Đ/c Phạm Công Thành - Phó Giám đốc sở Lãnh đạo sở 
Các sở ngành liên quan
Phòng họp tầng 3
Sở KH&ĐT
Phòng TH tham mưu
C 14h00 Đ/c Giám đốc Dự kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 tại Hội trường 2/9 VP HĐND Lãnh đạo TU; HĐND; UBND; UBMTTQ, các sở ngành Hội trường 2/9 VP HĐND tỉnh
16h00 Đ/c Giám đốc sở Chủ trì họp triển khai các quyết định phê duyệt phương án CPH Công ty TNHH MTV Cà Phê Gia Lai; Công ty TNHH MTV Chè Biển Hồ 
GM đi số: 142/GM
Đ/c Giám đốc sở Lãnh đạo sở
Các sở ngành liên quan
Phòng họp tầng 3
Sở KH&ĐT
Phòng DNKTTT &TN tham mưu
Thứ tư
11/07
S 07h30 Đ/c Giám đốc Dự kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 tại Hội trường 2/9 VP HĐND Lãnh đạo TU; HĐND; UBND; UBMTTQ, các sở ngành Hội trường 2/9 VP HĐND tỉnh
C 14h00 Đ/c Giám đốc Dự kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 tại Hội trường 2/9 VP HĐND Lãnh đạo TU; HĐND; UBND; UBMTTQ, các sở ngành Hội trường 2/9 VP HĐND tỉnh
Thứ năm
12/07
S 08h00 Đ/c Giám đốc sở Chủ trì đi kiểm tra, xác định lại hiện trạng, diện tích đất chiếm dụng của công trình “Nâng cấp, sửa chữa và cải tạo đường tỉnh lộ 665” tại xã Ia Mơr, huyện Chư Prông
CV số: 140/CV_KTĐN
Đ/c Giám đốc sở Lãnh đạo sở
Các sở: TN&MT; NN&PTNT; GTVT; UBND huyện Chư Prông
Tại xã Ia Mơr, huyện Chư Prông VP bố trí xe chở GĐ đi kiểm tra thực tế
Xe: 81A_00355
C 14h00 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ Tham dự buổi làm việc với Đoàn công tác Trung Ương về thực hiện KH khảo sát thực trạng công tác quản lý đất đai, sử dụng đất nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh
GM đến: 212/GM
VP UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh
Lãnh đạo các sở ngành
Phòng họp 3A_UBND tỉnh Phòng KTN tham mưu
17h30 Đ/c Giám đốc sở đi công tác tại Hà Nội Đ/c Giám đốc sở Lãnh đạo sở
Phòng TH đi cùng
Tại thành phố Hà Nội VP mua vé và bố trí xe đưa GĐ ra sân bay
Xe: 81A_00355
Thứ sáu
13/07
S   Làm việc        
C   Làm việc        
Thứ bảy
14/07
S 08h30 Đ/c Giám đốc Dự Lễ Khánh thành Nhà máy nước Sài Gòn - An Khê Nhà máy nước Sài Gòn - An Khê Lãnh đạo TU, HĐND, UBND
Lãnh đạo các sở ngành
Tại thị xã An Khê VP bố trí xe
Xe: 81_00355
07h30 Phòng ĐKKD phân công cán bộ thụ lý hồ sơ trực tại bộ phận 1 cửa liên thông Phòng ĐKKD Cán bộ thụ lý hồ sơ Tại Bộ phận 1 cửa liên thông Phòng ĐKKD
C            
Chủ nhật
15/07
S            
C            
 
Lịch công tác dự kiến tuần tới 29:
 
Nơi gởi:
-LĐ SKHĐT, VP
-Các Phòng Ban
-Các đơn vị trực thuộc
-VT lưu
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Hồ Phước Thành
Giấy phép số: /GP-TTĐT  của Cục QL Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (059) 382-4414  /  Fax: (059) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map