You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

Lịch công tác tuần 47 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

23/11/2017
UBND TỈNH GIA LAI   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------   --------------------------
    Gia Lai, ngày 23 tháng 11 năm 2017
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 47
(Từ ngày 20/11/2017 đến ngày 26/11/2017)
 
Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần
Địa điểm
Đơn vị chuẩn bị
Thứ hai
20/11
S 07h00 Đ/c Giám đốc sở Chủ trì họp giao ban thông qua các công việc đã hoàn thành và triển khai các công việc trong tuần Đ/c Giám đốc sở Lãnh đạo sở và các bộ phận nghiệp vụ chuyên môn Phòng họp tầng 3 - Sở KH&ĐT VP chuẩn bị nội dung báo cáo
09h30 Đ/c Giám đốc sở Chủ trì họp tại sở về thẩm định dự án rà soát điều chỉnh bổ sung quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Gia Lai đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
GM đí số: 263/GM
Đ/c Giám đốc sở Lãnh đạo sở, các sở ngành liên quan, UBND thành phố, huyện thị xã và các bộ phận NV liên quan Phòng họp tầng 3-Sở KH&ĐT Phòng TH tham mưu và chuẩn bị nội dung
C 13h30 Đ/c Giám đốc sở Dự họp tại UBND tỉnh về Hội nghị trực tuyến, tổng kết đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo an ninh - Quốc phòng, đối ngoại năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018
GM đến số: 205/GM (UBND)
UBND tỉnh Lãnh đạo TU, lãnh đạo HĐND, lãnh đạo UBND, lãnh đạo các sở ngành và các bộ phận NV liên quan Phòng họp số 3A_UBND tỉnh Phòng TH tham mưu và chuẩn bị nội dung
Thứ ba
21/11
S 08h00 Đ/c Nguyễn Thị Tuyết Nga - PGĐ sở Dự Lễ khai mạc triển lãm "Áo dài xưa và nay" và các hoạt động mừng ngày Di sản Văn hóa Việt Nam lần thứ XIII (23/11/2017) Bảo tàng tỉnh Gia Lai Lãnh đạo tỉnh 21 Trần Hưng Đạo, Pleiku, Gia Lai Bảo Tàng tỉnh Gia Lai
08h30 Đ/c Nguyễn Thanh Bình - PGĐ sở Dự họp tại UBND tỉnh nghe Sở NN&PTNT b/c giải trình số liệu phục vụ công tác chuyển đổi dự án phát triển cơ sở hạ tầng NN phục vụ SX cho các tỉnh Tây Nguyên vốn vay ADB
GM đến số: 278/GM
Đ/c Kpă Thuyên - PCT UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh, các sở ngành chuyên môn liên quan, bộ phận NV liên quan Phòng họp 3B_UBND Sở NN&PTNT tham mưu chuẩn bị nội dung báo cáo
C 13h30 Đ/c Nguyễn Thanh Bình - PGĐ sở dự họp tại UBND nghe Sở GD&ĐT b/c KH triển khai tăng cường ứng dụng KHCN thông tin trong quản lý và hỗ trợ hoạt động giảng dạy góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo
GM đến số: 277/GM
Đ/c Nguyễn Đức Hoàng - PCT UBND tỉnh Lãnh đạo UBND và các sở ngành và bộ phận NV chuyên môn Phòng họp 3B_UBND tỉnh Sở GD&ĐT tham mưu và chuẩn bị nội dung
Thứ tư
22/11
S 08h00 Đ/c Giám đốc sở họp tại Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thẩm tra tờ trình của UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2018
GM đến số: 281/GM
VP UBND tỉnh Lãnh đạo HĐND, UBND và các sở ngành liên quan, bộ phận NV liên quan Phòng họp Hội đồng nhân dân tỉnh Sở Tài chính tham mưu và chuẩn bị nội dung
09h00 Đ/c Nguyễn Thanh Bình - PGĐ sở Chủ trì đi kiểm tra công trình và làm việc với UBND huyện Phú Thiện về Điều chỉnh tiến độ thực hiện HĐ các gói thầu thi công công trình hệ thống nước sinh hoạt Phú Thiện
GM đi số: 265/GM
Đ/c Nguyễn Thanh Bình - PGĐ sở Lãnh đạo sở và cán bộ các phòng chuyên môn Tại công trình và sau đó làm việc với UBND huyện Phú Thiện VP bố trí xe đưa Lãnh đạo đi kiểm tra
xe: 81A-00089
08h00 Đ/c Giám đốc sở Dự họp tại HĐND về việc triển khai GM số 68/HĐND của Ban pháp chế HĐND
GM đếb số 208/GM
HĐND Lãnh đạo HĐND và các sở liên quan Phòng họp tầng 2 - Hội đồng nhân dân Phòng TH tham mưu và chuẩn bị nội dung báo cáo phục vụ họp hội đồng nhân dân
C 16hoo Đ/c Nguyễn Thanh Bình - PGĐ sở họp tại UBND tỉnh về việc: UBND tỉnh và tổng cục II - Bộ Quốc Phòng về ký kết thỏa thuận phối hợp số 231 về thực hiện NQ số 162/2005/NĐ-CP ngày 28/12/2005 của CP
GM đến số: 210/GM (UBND)
UBND tỉnh Lãnh đạo TỪ, HĐND, UBND, Tổng Cục II - BQP, các sở ngành liên quan và các bộ phận nghiệp vụ liên quan Phòng họp 3A_UBND VP UBND tỉnh tham mưu và chuẩn bị nội dung
Thứ năm
23/11
S 08h00 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Chủ trì họp về thực hiện CV số 2610/VP_UBND ngày 16/11/2007 của VP UBND tỉnh về việc công trình thủy lợi Đắk Pa You
GM đi số: 266/GM
Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Lãnh đạo sở và các ngành chức năng; bộ phận nghiệp vụ chuyên môn Tại công trình Thủy Lợi Đăk Pa You
Sau đó về làm việc tại UBND huyện Mang Yang
VP bố trí xe đưa lãnh đạo đi công tác
Xe: 81A 00089
C 14h00 Đ/c Nguyễn Thanh Bình - PGĐ sở Chủ trì họp về Đề xuất phân bổ kế hoạch vốn CTMTQG giảm nghèo bền vững năm 2018
GM đi số: 267/GM
Đ/c Nguyễn Thanh Bình - PGĐ sở Lãnh đạo các và các sở liên quan: TC, TT&TT, LĐ,TB&XH, NN&PTNT, Ban dân tộc Phòng họp tầng 3 - Sở KH&ĐT Phòng KGVX tham mưu thông báo cho các đơn vị chuẩn bị nội dung hồ sơ
Thứ sáu
24/11
S 08h00 Đ/c Giám đốc sở Chủ trì họp V/v Xin chủ trương điều chỉnh b/c nghiên cứu khả thi đầu tư XD công trình Đường Nội thị, thị trấn Đk Đoa, tỉnh Gia Lai
GM đí số: 269/GM
Đ/c Giám đốc sở Lãnh đạo các sở: KH&ĐT, XD, UBND huyện Đắk Đoa và bộ phận NV liên quan Phòng họp tầng 3 - Sở KH&ĐT UBND huyện Đắk Đoa chuẩn bị tài liệu đề xuất
08h00 Đ/c Nguyễn Thị Tuyết Nga - PGĐ sở Chủ trì họp về thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh giải trình các nội dung liên quan đề hồ sơ đăng ký đầu tư đối với Dự án Khu SX ứng dụng công nghệ cao do Cty CP PTĐT Thái Sơn Bộ Q.P đăng ký
GM đi số: 271/GM
Đ/c Nguyễn Thị Tuyết Nga - PGĐ sở Lãnh đạo các sở: KH&ĐT, TN&MT, NN&PTNT, KH&CN, TC, XD, UBND huyện Đắk Đoa, Công ty CP PTĐT Thái Sơn Bộ Q.P Phòng họp tầng 3 - Sở KH&ĐT Phòng Đ-KTTT&TN thông báo cho Cty CP PTĐT Thái Sơn Bộ Q.P Chủ đầu tư chuẩn bị tài liệu liên quan
10h00 Đ/c Giám đốc Chủ trì họp thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại VB số 2617/VP-KT ngày 16/11/2017 của Văn phòng UBND tỉnh về báo cáo những vướng mắc và đè xuất hướng xử lý của Dự án TNSP
GM đí số: 268/GM
Đ/c Giám đốc sở Lãnh đạo sở và các bộ phận NV liên quan Phòng họp tầng 3- Sở KH&ĐT Dự án Ban điều phối TNTP tỉnh chuẩn bị nội dung, các tài liệu liên quan báo cáo tại cuộc họp
C 14h00 Đ/c Nguyễn Thị Tuyết Nga - PGĐ sở Chủ trì họp thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại VB số 3487/UBND-KT ngày 07/9/2017 về việc XD 04 đường đấu nối từ Lê Đại Hành, Lý Thái Tổ vào Khu Du lịch Xuân Thủy Đ/c Nguyễn Thị Tuyết Nga - PGĐ sở Lãnh đạo các sở: KH&ĐT, TN&MT, GTVT, XD, UBND thành phố Pleiku, Công ty CP Du lịch Xuân Thủy và bộ phận NV liên quan Phòng họp tầng 3 - Sở KH&ĐT Phòng DN-KTTT&TN thông báo Công ty CP Du lịch Xuân Thủy chuẩn bị nội dung báo cáo liên quan đề xuất tại cuộc họp
15h00 Đ/c Giám đốc sở Chủ trì họp thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về cam kết của tỉnh đối với các nhà đầu tư với mục tiêu đưa Gia Lai trờ thành điểm đến hấp dẫn thu hút các nhà đâu tư Đ/c Giám đốc sở Lãnh đạo UBND tỉnh
các Sở: KH&ĐT, TN&MT, XD, NN&PTNT, CA, Hiệp hội DN tỉnh, Hội DN trẻ, Câu lạc bộ nữ DN và bộ phận NV
Phòng họp tầng 3 - Sở KH&ĐT Phòng DN-KTTT&TN tham mưu chuẩn bị nội dung
Thứ bảy
25/11
S 07h30 Phòng Đăng ký kinh doanh phân công cán bộ thụ lý hồ sơ trực tại Bộ phận 1 cửa Liên thông Phòng ĐKKD Cán bộ thụ lý hồ sơ Tại Bộ phận một cửa liên thông Phòng ĐKKD
C            
Chủ nhật
26/11
S            
C            
Lịch công tác dự kiến tuần tới 48:
 
Nơi gởi:
-LĐ SKHĐT, VP
-Các Phòng Ban
-Các đơn vị trực thuộc
-VT lưu
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Hồ Phước Thành
Giấy phép số: /GP-TTĐT  của Cục QL Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (059) 382-4414  /  Fax: (059) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map