You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

Lịch công tác tuần 01 năm 2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

04/01/2018
UBND TỈNH GIA LAI   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------   --------------------------
    Gia Lai, ngày 04 tháng 01 năm 2018
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 01
(Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 07/01/2018)
 
Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì
Thành phần
Địa điểm
Đơn vị chuẩn bị
Thứ hai
01/01
S   Cán bộ công chức nghỉ tết Dương lịch        
C   Cán bộ công chức nghỉ tết Dương lịch        
Thứ ba
02/01
S   Làm việc        
C   Làm việc        
Thứ tư
03/01
S 08h00 Đ/c Nguyễn Thanh Bình - PGĐ sở Dự họp tổng kết nhiệm vụ quân sự - Quốc phòng, địa phương năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 Văn phòng UBND tỉnh Lãnh đạo TU,HĐND, UBMTTQ,UBND tỉnh và các sở ngành, bộ phận nv liên quan Hội trường Bộ CHQS tỉnh Bộ chỉ huy quân sự tham mưu và chuẩn bị nội dung báo cáo
08h30 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở họp tại Sở Công Thương về việc thành lập Hội đồng thẩm định bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với Dự án đầu tư xây dựng khu xăng dầu tại xã Ia Băng huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai Đ/c Bùi Khắc Quang - GĐ Sở Công Thương Lãnh đạo các sở ngành và bộ phận nghiệp vụ chuyên môn Phòng họp A (tầng 7) Sở CT Công ty CP Đông Dương Sài Gòn chuẩn bị hồ sơ b/c theo yêu cầu
08h00 Đ/c .... họp Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018
GM đến số: 01/GM
Truing Hòa Bình - PTTCP Lãnh đạo TU, HĐND, UBND, UBMTTQ, UBND tỉnh và các sở ngành liên quan Phòng họp trực tuyến
Số 3A_UBND tỉnh
Ban An toàn giao thông chuẩn bị nội dung
C 14h30 Đ/c Giám đốc sở họp tại UBND huyện Đức Cơ về tình hình thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện
GM đến số: 04/GM
Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh, các sở ngành, huyện và các bộ phận nghiệp vụ liên quan UBND huyện Đức Cơ UBND huyện Đức Cơ chuẩn bị nội dung báo cáo
Thứ năm
04/01
S 08h00 Đ/c Giám đốc sở Dự họp tại UBND thành phố Pleiku về tình hình thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố 
GM mời đến số: 09/GM
Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh Lãnh đạo UBND và các sở ban ngành, bộ phận nghiệp vụ liên quan Phòng họp UBND thành phố Pleiku UBND thành phố Pleiku chuẩn bị nội dung báo cáo
C 13h30 Đ/c Giám đốc sở báo cáo Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2018 tại UBND tỉnh và báo cáo đề xuất hướng xử lý 02 dự án đầu tư dở dang của Trung tâm phát triển quỹ đất
GM đến số: 02/GM
Đ/c Nguyễn Đức Hoàng - PCT UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh, các sở ngành và các bộ phận nghiệp vụ liên quan Phòng họp 3B_UBND tỉnh Trung tâm đầu tư chuẩn bị nội dung báo cáo
13h30 Đ/c .... Họp tại UBND tỉnh nghe UBND thị xã Ayun Pa báo cáo tình hình thực hiện dự án kè chống sạt lở bờ Tây Sông Ayun đoạn qua thị xã Ayun Pa Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh và các sở ngành liên quan, bộ phận nghiệp vụ liên quan Phòng họp 3B_UBND tỉnh UBND thị xã Ayun Pa chuẩn bị nội dung tài liệu báo cáo
Phòng TĐ tham mưu nội dung
Thứ sáu
05/01
S 08h30 Đ/c Giám đốc sở làm việc với tập thể lãnh đạo UBND huyện Chư Păh về tình hình thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện
GM đến số: 07/GM
Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh và các sở ban ngành liên quan Phòng họp UBND huyện Chư Păh VP bố trí xe đưa lãnh đạo đi dự
Xe 81: 00355
08h00 Đ/c Nguyễn Thanh Bình - PGĐ sở đi huyện Chư Sê
Lúc 8h00 kiểm tra Nhà máy nước và Nhà máy rác tại huyện Chư Sê, Phú Thiện
Lúc 09h30 đi huyện Kông Chro
GM đến số: 13/GM
Đ/c Nguyễn Đức Hoàng - PCT UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh và các sở ngành liên quan UBND Chư Sê, Phú Thiện, Kông Chro VP bố trí xe đưa Lãnh đạo đi dự
Xe 81A-00089
08h30 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở họp BCĐ thực hiện CTMTQGPT lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 tỉnh Gia Lai
GM đến số: 12/GM (HOÃN HỌP: 02/TB)
Đ/c Kpă Thuyên - PCT UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh - các sở ngành liên quan Phòng họp B2 - Sở NN&PTNT Sở NN&PTNT chuẩn bị nội dung
C 14h00 Đ/c Nguyễn Thanh Bình - PGĐ sở Dự họp tại UBND tỉnh về tổng kết, đánh giá công tác phổ biến, giao dục pháp luật năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018
GM đến số: 03/GM
Đ/c Huỳnh Nữu Thu Hà - PCT UBND tỉnh Lãnh đạo UBND tỉnh, các sở ngành liên quan và bộ phận nghiệp vụ liên quan Phòng họp 3A-UBND tỉnh Sở Tư Pháp chuẩn bị nội dung, tài liệu
14h00 Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Chủ trì họp về việc giao kế hoạch thực hiện các chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020
GM đi số: 01/GM
Đ/c Phạm Công Thành - PGĐ sở Lãnh đạo các sở: KH&ĐT, TC, NN&PTNT, LĐ-TBXH, VPĐPNTM, UBMTTTQ tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Phòng họp tầng 3 _ Sở KH&ĐT Phòng KTN tham mưu và chuẩn bị nội dung
Thứ bảy
06/01
S 07h30 Phòng Đăng kinh doanh phân công cán bộ chuyên môn trực tại Bộ phận 1 cửa liên thông Phòng ĐKKD Cán bộ chuyên môn Tại Bộ phận một cửa Phòng ĐKKD
C            
Chủ nhật
07/01
S            
C            
Lịch công tác dự kiến tuần tới 2:
 
Nơi gởi:
-LĐ SKHĐT, VP
-Các Phòng Ban
-Các đơn vị trực thuộc
-VT lưu
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Hồ Phước Thành
Giấy phép số: /GP-TTĐT  của Cục QL Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (059) 382-4414  /  Fax: (059) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map