Bookmark-Folder-icon-(1).png  Các văn bản của sở Kế hoạch và Đầu tư

 
Tìm kiếm văn bản
Nội dung trích yếu cần tìm:
Số hiệu văn bản:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:

Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
1126/kHDDT-KGVX 10/8/2016 Công văn số: 1126/kHDDT-KGVX ngày 10/8/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề xuất viết tham luận
1055/kHĐT-KGVX 29/7/2016 Công văn số: 1055/kHĐT-KGVX ngày 29/7/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư các Chương trình MTQG năm 2016
1101/SKHĐT-KTN 05/8/2016 Quyết định số 1101/SKHĐT-KTN về việc hướng dẫn lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020
54/QĐ-SKHĐT 09/05/2016 Quyết định số 54/QĐ-SKHĐT ngày 09/05/2016 của Sở KH&ĐT về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, biên chế của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư
130/SKHĐT-TH 04/7/2016 Văn bản số: 130/SKHĐT-TH ngày 04/7/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc mời tham dự khóa đào tạo, tập huấn về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch đầu tư công.
847/SKHĐT-TH 21/6/2016 Văn bản số: 847/SKHĐT-TH ngày 21/6/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2017.
824/KHĐT-KGVX 17/6/2016 Công văn Số: 824/KHĐT-KGVX V/v báo cáo thực hiện các CTMTQG 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016
755/SKHĐT-TH 07/06/2016 Công văn số: 755/SKHĐT-TH ngày 07/6/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân 6 tháng đầu năm 2016
50/QĐ-SKHĐT 22/4/2016 Quyết định số: 50/QĐ-SKHĐT ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc Thanh tra công tác quản lý nhà nước về đầu tư phát triển bằng nguồn vốn nhà nước và các nguồn vốn khác giai đoạn 2014 - 2015 tại huyện KBang
569/KH-SKHĐT 28/4/2016 Kế hoạch số 569/KH-SKHĐT ngày 28/4/2016 về việc thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 17/02/2016 Của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 09-KH/TU ngày 16/02/2016 của Tỉnh ủy

|< < 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 ... > >|


Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Nguyễn Hữu Quế
Giấy phép số:04 /GP-TTĐT  của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai, Cấp ngày 22/6/2021.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map