You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
 

 Bookmark-Folder-icon-(1).png  Các văn bản tỉnh

 
Tìm kiếm văn bản
Nội dung trích yếu cần tìm:
Số hiệu văn bản:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:

Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
16/QĐ-UBND 18/01/2016 Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 của UBND tỉnh Gia Lai về việc phân bổ kế hoạch vốn Trương ương hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2016
570/QĐ-UBND 03/10/2014 Quyết định số: 570/QĐ-UBND ngày 03/10/2014 của UBND tỉnh Gia Lai về việc bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2013 - 2015
150/QĐ-UBND 29/3/2013 Quyết định số: 150/QĐ-UBND ngày 29/3/2013 của UBND tỉnh Gia Lai về việc Phê duyệt danh mục lĩnh vực dự án kêu gọi đầu tư của Tỉnh Gia Lai giai đoạn 2013 - 2015
3100/UBND-KT 5/7/2016 Văn bản số: 3100/UBND-KT ngày 5/7/2016 của UBND tỉnh Gia Lai về việc báo cáo kết quả giải ngân kế hoạch năm 2015
22/2016/QĐ-UBND 19/4/2016 Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 19/4/2016 của UBND tỉnh Gia Lai về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai
440a/QĐ-UBND 30/6/2016 Quyết định số: 440a/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của UBND tỉnh Gia Lai về việc ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị Quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020
2744/KH-UBND 15/6/2016 Kế hoạch số: 2744/KH-UBND ngày 15/6/2016 của UBND tỉnh Gia Lai về việc triển khai thực hiện Nghị Quyết 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính Phủ về những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực canh tranh của tỉnh Gia Lai hai năm 2016 - 2017 và định hướng đến năm 2020
561/QĐ-UBND 29/8/2011 Quyết định số: 561/QĐ-UBND ngày 29/8/2011 của UBND tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2020.
877/QĐ-UBND 26/12/2011 Quyết định số: 877/QĐ-UBND ngày 26/12/2011 của UBND tỉnh Gia Lai về việc Phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Gia Lai giai đoạn 2011 - 2020
653/QĐ-UBND 6/12/2013 Quyết định số: 653/QĐ-UBND ngày 6/12/2013 của UBND tỉnh Gia Lai về việc Phê duyệt Quy hoạch phát triển tổng thể kinh tế - xã hội huyện Kông Chro đến năm 2020.

|< < 1   2   3   4   5 > >|


Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Hồ Phước Thành
Giấy phép số: /GP-TTĐT  của Cục QL Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map