Tìm kiếm văn bản
Nội dung trích yếu cần tìm:
Số hiệu văn bản:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:

|< < 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 > >|

Văn bản địa phương


 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 >  >|
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
2744/KH-UBND 15/6/2016 Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết 19/2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Gia Lai hai năm 2016-2017 và định hướng đến năm 2020
26/2016/QĐ-UBND 23/5/2016 Quyết định số: 26/2016/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2016 của UBND tỉnh Gia Lai về việc ban hành quy định về một số chính sách hỗ trợ đầu tư áp dụng tại địa bàn tỉnh Gia Lai
17/2016/QĐ-UBND 30/3/2016 Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 của UBND tỉnh Gia Lai về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2011-2016 ban hành kèm theo Quyết định số 32/2011/QĐ-UBND ngày 11/11/2011 của UBND tỉnh
252/QĐ-UBND 29/5/2014 Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Thị xã An Khê đến năm 2020
2927/UBND-KTTH 10/09/2012 ​V/v đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012
172/QĐ-UBND 10/04/2013 V/v điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát riển năm 2013 thuộc nguồn vốn đối ứng từ ngân sách địa phương cho các dự án ODA

Văn bản của Sở


 |<  <  2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11  >  >| 
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
06/QĐ-SKHĐT 11/01/2017 Quyết định số 06/QĐ-SKHĐT ngày 11/01/2017 về Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai
39/QĐ-SKHĐT 08/04/2014 Quyết định 39/QĐ-SKHĐT ngày 08/04/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về Ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ
131/SKHĐT-KTN 7/02/2017 Văn bản số 131/SKHĐT-KTN ngày 07/02/2017 về việc phối hợp xây dựng đề án cơ chế đặc thù cho khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh
1975/KHĐT-TH 19/12/2016 Công văn 1975/KHĐT-TH ngày 19/12/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Gia Lai về việc thông báo các chỉ tiêu Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2017 
124/QĐ-SKHĐT 23/9/2016 Quyết định số 124/QĐ-SKHĐT ngày 23/9/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Quy chế việc xin lỗi công dân, tổ chức do sai sót, trễ hẹn hồ sơ, thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
249/BC-SKHĐT 24/8/2016 Báo cáo số: 249/BC-SKHĐT ngày 24/8/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình thực hiện công tác tháng 8 nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2016
173/VP-SKHĐT 23/8/2016 Công văn số: 173/VP-SKHĐT ngày 23/8/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tạo thủ tục một cửa và bật chức năng liên thông cho bộ TTHC Quyết định chủ trương đầu tư và và cấp Giấy CNĐKĐT
1167/KHĐT-KGVX 18/8/2016 Công văn số: 1167/KHĐT-KGVX ngày 18/8/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình thực hiện ĐCĐC xen ghép từ năm 2008-2015 
1159/KHĐT-KGVX 18/8/2016 Công văn số: 1159/KHĐT-KGVX ngày 18/8/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2017
1126/kHDDT-KGVX 10/8/2016 Công văn số: 1126/kHDDT-KGVX ngày 10/8/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề xuất viết tham luận
|< < 1 > >|

Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Nguyễn Hữu Quế
Giấy phép số:04 /GP-TTĐT  của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai, Cấp ngày 22/6/2021.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map