You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
Tìm kiếm văn bản
Nội dung trích yếu cần tìm:
Số hiệu văn bản:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:

|< < 1   2   3   4   5   6   7   8 > >|

Văn bản địa phương


 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 >  >|
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
22/QĐ-UBND 14/01/2014 Quyết định số: 22/QĐ-UBND ngày 14/1/2014 của UBND tỉnh Gia Lai về việc Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Chư Prông đến năm 2020
632/QĐ-UBND 23/9/2011 Quyết định số: 632/QĐ-UBND ngày 23/9/2011 của UBND tỉnh Gia Lai về việc Phê duyệt Quy hoạch cấp nước sạch nông thôn tỉnh Gia Lai đến năm 2020
871/QĐ-UBND 28/12/2009 Quyết định số: 871/QĐ-UBND ngày 28/12/2009 của UBND tỉnh Gia Lai về việc Phê duyệt Quy hoạch phát triển cao su trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2015, định hướng đến năm 2020
224/QĐ-UBND 16/5/2014 Quyết định số: 224/QĐ-UBND ngày 16/5/2014 của UBND tỉnh Gia Lai về việc Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Thị xã Ayun Pa đến năm 2020
2744/KH-UBND 15/6/2016 Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết 19/2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Gia Lai hai năm 2016-2017 và định hướng đến năm 2020
26/2016/QĐ-UBND 23/5/2016 Quyết định số: 26/2016/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2016 của UBND tỉnh Gia Lai về việc ban hành quy định về một số chính sách hỗ trợ đầu tư áp dụng tại địa bàn tỉnh Gia Lai
17/2016/QĐ-UBND 30/3/2016 Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 của UBND tỉnh Gia Lai về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2011-2016 ban hành kèm theo Quyết định số 32/2011/QĐ-UBND ngày 11/11/2011 của UBND tỉnh
252/QĐ-UBND 29/5/2014 Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Thị xã An Khê đến năm 2020
2927/UBND-KTTH 10/09/2012 ​V/v đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012
172/QĐ-UBND 10/04/2013 V/v điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát riển năm 2013 thuộc nguồn vốn đối ứng từ ngân sách địa phương cho các dự án ODA

Văn bản của Sở


 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9  >  >| 
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
755/SKHĐT-TH 07/06/2016 Công văn số: 755/SKHĐT-TH ngày 07/6/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân 6 tháng đầu năm 2016
50/QĐ-SKHĐT 22/4/2016 Quyết định số: 50/QĐ-SKHĐT ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc Thanh tra công tác quản lý nhà nước về đầu tư phát triển bằng nguồn vốn nhà nước và các nguồn vốn khác giai đoạn 2014 - 2015 tại huyện KBang
569/KH-SKHĐT 28/4/2016 Kế hoạch số 569/KH-SKHĐT ngày 28/4/2016 về việc thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 17/02/2016 Của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 09-KH/TU ngày 16/02/2016 của Tỉnh ủy
1472/UBND-KT 08/4/2016 Văn bản số 1472/UBND-KT V/v tăng cường công tác quản lý nhà nước và hỗ trợ phát triển khu vực kinh tế tập thể
414/SKHĐT-TĐ&GSĐT 31/3/2016 Văn bản số 414/SKHĐT-TĐ&GSĐT V/v thực hiện cung cấp thông tin đúng pháp luật đấu thầu và tổ chức đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia
253/SKHĐT-TĐ&GSĐT 16/3/2016 Văn bản số 253/SKHĐT-TĐ&GSĐT về việc lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng
195/SKHĐT-TĐ&GSĐT 01/3/2015 Văn bản số: 195/SKHĐT-TĐ&GSĐT về việc lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng
1129/SKHĐT-TĐ&GSĐT 14/11/2014 Báo cáo Công tác QLDA đầu tư XD công trình theo yêu cầu của Bộ Xây dựng tại Văn bản số 2814/BXD-HĐXD, ngày 03/11/2014
1051/KHĐT-TH 29/10/2014 Tình hình thực hiện các dự án đầu tư nguồn NSNN, TPCP năm 2014 và dự kiến kế hoạch 2015
1032/KHĐT-VX 24/10/2014 Văn bản Số: 1032/KHĐT-VX, ngày 24 tháng 10  năm 2014
|< < 1 > >|

Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Hồ Phước Thành
Giấy phép số: /GP-TTĐT  của Cục QL Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map