Tìm kiếm văn bản
Nội dung trích yếu cần tìm:
Số hiệu văn bản:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:

|< < 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 > >|

Văn bản địa phương


 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7  >  >| 
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
22/2016/QĐ-UBND 19/4/2016 Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 19/4/2016 của UBND tỉnh Gia Lai về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai
440a/QĐ-UBND 30/6/2016 Quyết định số: 440a/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của UBND tỉnh Gia Lai về việc ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị Quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020
2744/KH-UBND 15/6/2016 Kế hoạch số: 2744/KH-UBND ngày 15/6/2016 của UBND tỉnh Gia Lai về việc triển khai thực hiện Nghị Quyết 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính Phủ về những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực canh tranh của tỉnh Gia Lai hai năm 2016 - 2017 và định hướng đến năm 2020
561/QĐ-UBND 29/8/2011 Quyết định số: 561/QĐ-UBND ngày 29/8/2011 của UBND tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2020.
877/QĐ-UBND 26/12/2011 Quyết định số: 877/QĐ-UBND ngày 26/12/2011 của UBND tỉnh Gia Lai về việc Phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Gia Lai giai đoạn 2011 - 2020
653/QĐ-UBND 6/12/2013 Quyết định số: 653/QĐ-UBND ngày 6/12/2013 của UBND tỉnh Gia Lai về việc Phê duyệt Quy hoạch phát triển tổng thể kinh tế - xã hội huyện Kông Chro đến năm 2020.
69/QĐ-UBND 24/2/2014 Quyết định số: 69/QĐ-UBND ngày 24/2/2014 của UBND tỉnh Gia Lai về việc Phê duyệt Quy hoạch phát triển tổng thể kinh tế - xã hội huyện K'bang đến năm 2020
39/2011/QĐ-UBND 28/12/2011 Quyết định số: 39/2011/QĐ-UBND ngày 28/12/2011 của UBND tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới giao thông vận tải tỉnh Gia Lai đến năm 2020
615/QĐ-UBND 07/11/2013 Quyết định số: 615/QĐ-UBND ngày 07/11/2013  của UBND tỉnh Gia Lai về việc đề nghị phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Phú Thiện đến năm 2020
324/QĐ-UBND 22/3/2013 Quyết định số: 324/QĐ-UBND ngày 22/3/2013 của UBND tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành thương mại tỉnh Gia Lai đến năm 2020

Văn bản của Sở


 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
09/QĐ-SKHĐT 16/1/2018 Quyết định v/v giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018
22/QĐ-SKHĐT 7/2/2018 Quyết định V/v công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2018
752/QĐ-SKHĐT 29/12/2017 Quyết định V/v thông báo bổ sung dự toán, giảm dự toán ngân sách nhà nước năm 2017
09/QĐ-SKHĐT 11/01/2017 Quyết định về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017
576/SKHĐT-TH 24/4/2018 Xây dựng báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
09-KH/ĐU 12/02/2018 Kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong  cách Hồ Chí Minh năm 2018 Chuyên đề "Xây dựng phong cách tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh"..
642/SKHĐT-TH 8/5/2018 Báo cáo tình hình triển khai thực hiện và giải ngân Kế hoạch đầu tư công năm 2018
2104/KL-SKHĐT 15/11/2017 Kết Luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư công và đấu thầu giai đoạn 2015 - 2016 tại UBND huyện Phú Thiện
889/KL-SKHĐT 29/5/2017 Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư công và đấu thầu giai đoạn 2015 - 2016 tại huyện Chư sê
64/QĐ-SKHĐT 9/6/2017 Quyết định số 64/QĐ-SKHĐT ngày 9/6/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Quy chế làm việc của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai.
|< < 1 > >|

Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Nguyễn Hữu Quế
Giấy phép số:04 /GP-TTĐT  của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai, Cấp ngày 22/6/2021.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map