You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
Tìm kiếm văn bản
Nội dung trích yếu cần tìm:
Số hiệu văn bản:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:

|< < 1   2   3   4   5   6   7   8 > >|

Văn bản địa phương


 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 >  >|
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
22/QĐ-UBND 14/01/2014 Quyết định số: 22/QĐ-UBND ngày 14/1/2014 của UBND tỉnh Gia Lai về việc Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Chư Prông đến năm 2020
632/QĐ-UBND 23/9/2011 Quyết định số: 632/QĐ-UBND ngày 23/9/2011 của UBND tỉnh Gia Lai về việc Phê duyệt Quy hoạch cấp nước sạch nông thôn tỉnh Gia Lai đến năm 2020
871/QĐ-UBND 28/12/2009 Quyết định số: 871/QĐ-UBND ngày 28/12/2009 của UBND tỉnh Gia Lai về việc Phê duyệt Quy hoạch phát triển cao su trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2015, định hướng đến năm 2020
224/QĐ-UBND 16/5/2014 Quyết định số: 224/QĐ-UBND ngày 16/5/2014 của UBND tỉnh Gia Lai về việc Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Thị xã Ayun Pa đến năm 2020
2744/KH-UBND 15/6/2016 Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết 19/2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Gia Lai hai năm 2016-2017 và định hướng đến năm 2020
26/2016/QĐ-UBND 23/5/2016 Quyết định số: 26/2016/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2016 của UBND tỉnh Gia Lai về việc ban hành quy định về một số chính sách hỗ trợ đầu tư áp dụng tại địa bàn tỉnh Gia Lai
17/2016/QĐ-UBND 30/3/2016 Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 của UBND tỉnh Gia Lai về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2011-2016 ban hành kèm theo Quyết định số 32/2011/QĐ-UBND ngày 11/11/2011 của UBND tỉnh
252/QĐ-UBND 29/5/2014 Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Thị xã An Khê đến năm 2020
2927/UBND-KTTH 10/09/2012 ​V/v đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012
172/QĐ-UBND 10/04/2013 V/v điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát riển năm 2013 thuộc nguồn vốn đối ứng từ ngân sách địa phương cho các dự án ODA

Văn bản của Sở


 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9  >  >| 
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
173/VP-SKHĐT 23/8/2016 Công văn số: 173/VP-SKHĐT ngày 23/8/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tạo thủ tục một cửa và bật chức năng liên thông cho bộ TTHC Quyết định chủ trương đầu tư và và cấp Giấy CNĐKĐT
1167/KHĐT-KGVX 18/8/2016 Công văn số: 1167/KHĐT-KGVX ngày 18/8/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình thực hiện ĐCĐC xen ghép từ năm 2008-2015 
1159/KHĐT-KGVX 18/8/2016 Công văn số: 1159/KHĐT-KGVX ngày 18/8/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2017
1126/kHDDT-KGVX 10/8/2016 Công văn số: 1126/kHDDT-KGVX ngày 10/8/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề xuất viết tham luận
1055/kHĐT-KGVX 29/7/2016 Công văn số: 1055/kHĐT-KGVX ngày 29/7/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư các Chương trình MTQG năm 2016
1101/SKHĐT-KTN 05/8/2016 Quyết định số 1101/SKHĐT-KTN về việc hướng dẫn lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020
54/QĐ-SKHĐT 09/05/2016 Quyết định số 54/QĐ-SKHĐT ngày 09/05/2016 của Sở KH&ĐT về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, biên chế của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư
130/SKHĐT-TH 04/7/2016 Văn bản số: 130/SKHĐT-TH ngày 04/7/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc mời tham dự khóa đào tạo, tập huấn về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch đầu tư công.
847/SKHĐT-TH 21/6/2016 Văn bản số: 847/SKHĐT-TH ngày 21/6/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2017.
824/KHĐT-KGVX 17/6/2016 Công văn Số: 824/KHĐT-KGVX V/v báo cáo thực hiện các CTMTQG 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016
|< < 1 > >|

Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Hồ Phước Thành
Giấy phép số: /GP-TTĐT  của Cục QL Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map