Tìm kiếm văn bản
Nội dung trích yếu cần tìm:
Số hiệu văn bản:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:

Văn bản Trung Ương


Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
26/CT-TTg 05/9/2016 Chỉ thị số: 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp
1601/QĐ-TTg 16/8/2016 Quyết định số: 1601/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao Kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước năm 2016 (Đợt 2) của Bộ Tài chính
1078/QĐ-BKHĐT 26/7/2016 Quyết định số: 1078/QĐ-BKHĐT ngày 26/7/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung mới, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV 11/12/2015 Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 11/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Nội Vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
3005/QĐ-BCT 31/5/2012 Quyết định số: 3005/QĐ-BCT ngày 31/5/2012 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt "Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Gia Lai giai đoạn 2011-2015 có xét đến 2020"

|< < 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 > >|

Văn bản địa phương


 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7  >  >| 
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
36/2013/QĐ-UBND 10/12/2013 Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND ngày 10/12/2013 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ Nhà nước tỉnh Gia Lai
50/QĐ-UBND 23/01/2017 Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 23/01/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về việc xuất ngân sách tỉnh hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiên quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017
948/QĐ-UBND 19/12/2016 Quyết định số 948/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của UBND tỉnh Gia Lai về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2017 
570/QĐ-UBND 29/8/2016 Quyết định số 570/QĐ-UBND ngày 29/8/2016 của UBND tỉnh Gia Lai về việc Phân bổ kinh phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2016
767/QĐ-UBND 23/11/2015 Quyết định số 767/QĐ-UBND ngày 23/11/2015 của UBND tỉnh Gia Lai về việc thành lập Hội đồng Xúc tiến Đầu tư tỉnh Gia Lai
332/QĐ-UBND 23/5/2016 Quyết định số: 332/QĐ-UBND ngày 23/5/2016 của UBND tỉnh Gia Lai về việc phân bổ kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2016
16/QĐ-UBND 18/01/2016 Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 của UBND tỉnh Gia Lai về việc phân bổ kế hoạch vốn Trương ương hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2016
570/QĐ-UBND 03/10/2014 Quyết định số: 570/QĐ-UBND ngày 03/10/2014 của UBND tỉnh Gia Lai về việc bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2013 - 2015
150/QĐ-UBND 29/3/2013 Quyết định số: 150/QĐ-UBND ngày 29/3/2013 của UBND tỉnh Gia Lai về việc Phê duyệt danh mục lĩnh vực dự án kêu gọi đầu tư của Tỉnh Gia Lai giai đoạn 2013 - 2015
3100/UBND-KT 5/7/2016 Văn bản số: 3100/UBND-KT ngày 5/7/2016 của UBND tỉnh Gia Lai về việc báo cáo kết quả giải ngân kế hoạch năm 2015

Văn bản của Sở


 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
DS 1/1/2018 Danh sách quy hoạch cán bộ cấp trưởng, cấp phó các phòng ban và tương đương thuộc sở giai đoạn 2015 - 2020 Năm rà soát, điều chỉnh, bổ sung: 2018
127/QĐ-SKHĐT 25/10/2018 Quyết định số 127/QĐ-SKHĐT ngày 25/10/2018 của Sở KHĐT về phê duyệt danh sách cán bộ, công chức, viên chức có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập định kỳ năm 2018
47/BCGSĐT-SKHĐT 28/2/2019 Báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2018
2211/TB-SKHĐT 29/12/2018 Thông báo Công khai bổ sung - điều chỉnh tăng giảm dự toán thu - chi ngân sách và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2018
07/QĐ-SKHĐT 08/01/2019 Quyết định về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư
08/QĐ-SKHĐT 08/1/2019 Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của các đơn vị trực thuộc Sở KHĐT
169/BCGSĐT-SKHĐT 2/8/2018 Báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư 6  tháng đầu năm 2018
149/BC-SKHĐT 6/7/2018 Báo cáo tình hình thực hiện và giai ngân đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2018
998/SKHĐT-ĐTTĐ&GSĐT 6/7/2018 Văn bản số 998/SKHĐT-ĐTTĐ&GSĐT ngày 6/7/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước 6  tháng đầu năm 2018
35/QĐ-SKHĐT 27/3/2018 Quyết định v/v ban hành Kế hoạch duyệt quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 đối với các đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư
|< < 1 > >|

Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Nguyễn Hữu Quế
Giấy phép số:04 /GP-TTĐT  của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai, Cấp ngày 22/6/2021.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map