You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
Tìm kiếm văn bản
Nội dung trích yếu cần tìm:
Số hiệu văn bản:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:

|< < 1   2   3   4   5   6   7   8 > >|

Văn bản địa phương


 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5  >  >| 
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
69/QĐ-UBND 24/2/2014 Quyết định số: 69/QĐ-UBND ngày 24/2/2014 của UBND tỉnh Gia Lai về việc Phê duyệt Quy hoạch phát triển tổng thể kinh tế - xã hội huyện K'bang đến năm 2020
39/2011/QĐ-UBND 28/12/2011 Quyết định số: 39/2011/QĐ-UBND ngày 28/12/2011 của UBND tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới giao thông vận tải tỉnh Gia Lai đến năm 2020
615/QĐ-UBND 07/11/2013 Quyết định số: 615/QĐ-UBND ngày 07/11/2013  của UBND tỉnh Gia Lai về việc đề nghị phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Phú Thiện đến năm 2020
324/QĐ-UBND 22/3/2013 Quyết định số: 324/QĐ-UBND ngày 22/3/2013 của UBND tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành thương mại tỉnh Gia Lai đến năm 2020
02/QĐ-UBND 03/1/2012 Quyết định số: 02/QĐ-UBND ngày 03/1/2012 của UBND tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt Quy hoạch bố trí dân cư trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020
415/QĐ-UBND 21/6/2016 Quyết định số: 415/QĐ-UBND ngày 21/6/2016 của UBND tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016 đến năm 2020 
743/QĐ-UBND 30/12/2013 Quyết định số: 743/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 của UBND tỉnh Gia Lai về việc Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Đức Cơ đến năm 2020 
472/QĐ-UBND 12/8/2014 Quyết định số: 472/QĐ-UBND ngày 12/8/2014 của UBND tỉnh Gia Lai về việc Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Đăk Đoa đến năm 2020
231/QĐ-UBND 20/5/2014 Quyết định số: 231/QĐ-UBND ngày 20/5/2014 của UBND tỉnh Gia Lai về việc Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Chư Sê đến năm 2020
263/QĐ-UBND 3/4/2014 Quyết định số: 263/QĐ-UBND ngày 3/4/2014 của UBND tỉnh Gia Lai về việc Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Chư Pưh đến năm 2020

Văn bản của Sở


 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9  >  >| 
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
169/BC-SKHĐT 16/6/2017 Báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm về tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP, ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020
1028/KH-SKHĐT 16/6/2017 Kế hoạch triển khai công tác Văn thư, Lưu trữ năm 2017
1029/TB-SKHĐT 16/6/2017 Thông báo kết qủa kiểm tra công tác Văn thư, Lưu trữ năm 2017 và Kế hoạch giao nộp tài liệu vào lưu trữ cơ quan
62/QĐ-SKHĐT 7/6/2017 Quyết định Số 62/QĐ-SKHĐT ngày 7/6/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về ban hành Quy tắc ứng xử của CBCCVC và NLĐ làm việc trong cơ quan
06/QĐ-SKHĐT 11/01/2017 Quyết định số 06/QĐ-SKHĐT ngày 11/01/2017 về Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai
39/QĐ-SKHĐT 08/04/2014 Quyết định 39/QĐ-SKHĐT ngày 08/04/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về Ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ
131/SKHĐT-KTN 7/02/2017 Văn bản số 131/SKHĐT-KTN ngày 07/02/2017 về việc phối hợp xây dựng đề án cơ chế đặc thù cho khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh
1975/KHĐT-TH 19/12/2016 Công văn 1975/KHĐT-TH ngày 19/12/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Gia Lai về việc thông báo các chỉ tiêu Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2017 
124/QĐ-SKHĐT 23/9/2016 Quyết định số 124/QĐ-SKHĐT ngày 23/9/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Quy chế việc xin lỗi công dân, tổ chức do sai sót, trễ hẹn hồ sơ, thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
249/BC-SKHĐT 24/8/2016 Báo cáo số: 249/BC-SKHĐT ngày 24/8/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình thực hiện công tác tháng 8 nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2016
|< < 1 > >|

Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Hồ Phước Thành
Giấy phép số: /GP-TTĐT  của Cục QL Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map