You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
Tìm kiếm văn bản
Nội dung trích yếu cần tìm:
Số hiệu văn bản:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:

Văn bản Trung Ương


Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
1078/QĐ-BKHĐT 26/7/2016 Quyết định số: 1078/QĐ-BKHĐT ngày 26/7/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung mới, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV 11/12/2015 Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 11/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Nội Vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
3005/QĐ-BCT 31/5/2012 Quyết định số: 3005/QĐ-BCT ngày 31/5/2012 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt "Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Gia Lai giai đoạn 2011-2015 có xét đến 2020"
319/QĐ-TTg 16/3/2012 Quyết định số: 319/QĐ-TTg ngày 16/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Gia Lai đến năm 2020.
50/2016/NĐ-CP 1/6/2016 Nghị định số: 50/2016/NĐ-CP ngày 01/06/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư

|< < 1   2   3   4   5   6   7   8 > >|

Văn bản địa phương


 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5  >  >| 
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
16/QĐ-UBND 18/01/2016 Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 của UBND tỉnh Gia Lai về việc phân bổ kế hoạch vốn Trương ương hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2016
570/QĐ-UBND 03/10/2014 Quyết định số: 570/QĐ-UBND ngày 03/10/2014 của UBND tỉnh Gia Lai về việc bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2013 - 2015
150/QĐ-UBND 29/3/2013 Quyết định số: 150/QĐ-UBND ngày 29/3/2013 của UBND tỉnh Gia Lai về việc Phê duyệt danh mục lĩnh vực dự án kêu gọi đầu tư của Tỉnh Gia Lai giai đoạn 2013 - 2015
3100/UBND-KT 5/7/2016 Văn bản số: 3100/UBND-KT ngày 5/7/2016 của UBND tỉnh Gia Lai về việc báo cáo kết quả giải ngân kế hoạch năm 2015
22/2016/QĐ-UBND 19/4/2016 Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 19/4/2016 của UBND tỉnh Gia Lai về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai
440a/QĐ-UBND 30/6/2016 Quyết định số: 440a/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của UBND tỉnh Gia Lai về việc ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị Quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020
2744/KH-UBND 15/6/2016 Kế hoạch số: 2744/KH-UBND ngày 15/6/2016 của UBND tỉnh Gia Lai về việc triển khai thực hiện Nghị Quyết 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính Phủ về những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực canh tranh của tỉnh Gia Lai hai năm 2016 - 2017 và định hướng đến năm 2020
561/QĐ-UBND 29/8/2011 Quyết định số: 561/QĐ-UBND ngày 29/8/2011 của UBND tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2020.
877/QĐ-UBND 26/12/2011 Quyết định số: 877/QĐ-UBND ngày 26/12/2011 của UBND tỉnh Gia Lai về việc Phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Gia Lai giai đoạn 2011 - 2020
653/QĐ-UBND 6/12/2013 Quyết định số: 653/QĐ-UBND ngày 6/12/2013 của UBND tỉnh Gia Lai về việc Phê duyệt Quy hoạch phát triển tổng thể kinh tế - xã hội huyện Kông Chro đến năm 2020.

Văn bản của Sở


 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9  >  >| 
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
642/SKHĐT-TH 8/5/2018 Báo cáo tình hình triển khai thực hiện và giải ngân Kế hoạch đầu tư công năm 2018
2104/KL-SKHĐT 15/11/2017 Kết Luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư công và đấu thầu giai đoạn 2015 - 2016 tại UBND huyện Phú Thiện
889/KL-SKHĐT 29/5/2017 Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư công và đấu thầu giai đoạn 2015 - 2016 tại huyện Chư sê
64/QĐ-SKHĐT 9/6/2017 Quyết định số 64/QĐ-SKHĐT ngày 9/6/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Quy chế làm việc của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai.
2110/SKHĐT-KTN 16/11/2017 Văn bản số 2110/SKHĐT-KTN ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn tiêu chí xác định nợ đọng xây dựng cơ bản trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
2040/SKHĐT-DN 08/11/2017 Văn bản số 2040/SKHĐT-DN ngày 08/11/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về xây dựng dự thảo Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Gia Lai giai đoạn 2017 - 2020
1865/KHĐT-KGVX 17/10/2017 Văn bản số 1865/KHĐT-KGVX ngày 17/10/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị báo cáo tình hình thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng.
80/QĐ-SKHĐT 3/8/2017 Quyết định số 80/QĐ-SKHĐT ngày 3/8/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về Thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư công và đấu thầu giai đoạn 2015 - 2016 tại huyện Phú Thiện
1209/SKHĐT-ĐTTĐ&GSĐT 18/7/2017 Văn bản số 1209/SKHĐT-ĐTTĐ&GSĐT ngày 18/7/2017 về việc đăng ký thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu
1160/SKHĐT-KTN 7/7/2017 Văn bản 1160/SKHĐT-KTN ngày 07/7/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017 từ nguồn ngân sách tỉnh.
|< < 1 > >|

Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Hồ Phước Thành
Giấy phép số: /GP-TTĐT  của Cục QL Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map