Tìm kiếm văn bản
Nội dung trích yếu cần tìm:
Số hiệu văn bản:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:

|< < 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 > >|

Văn bản địa phương


 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 >  >|
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
2744/KH-UBND 15/6/2016 Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết 19/2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Gia Lai hai năm 2016-2017 và định hướng đến năm 2020
26/2016/QĐ-UBND 23/5/2016 Quyết định số: 26/2016/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2016 của UBND tỉnh Gia Lai về việc ban hành quy định về một số chính sách hỗ trợ đầu tư áp dụng tại địa bàn tỉnh Gia Lai
17/2016/QĐ-UBND 30/3/2016 Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 của UBND tỉnh Gia Lai về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2011-2016 ban hành kèm theo Quyết định số 32/2011/QĐ-UBND ngày 11/11/2011 của UBND tỉnh
252/QĐ-UBND 29/5/2014 Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Thị xã An Khê đến năm 2020
2927/UBND-KTTH 10/09/2012 ​V/v đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012
172/QĐ-UBND 10/04/2013 V/v điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát riển năm 2013 thuộc nguồn vốn đối ứng từ ngân sách địa phương cho các dự án ODA

Văn bản của Sở


 |<  <  2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 >  >|
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
103/TTr-SKHĐT 20/5/2014 Tờ trình 103/TTr-SKHĐT trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây dựng công trình "Nhà bảo tàng + Trung tâm Giáo dục môi trường và dịch vụ môi trường rừng và các hạng mục phụ thuộc Dự án đầu tư xây dựng và phát triển rừng Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh giai đoạn 2011-2020"
102/TTr-SKHĐT 19/5/2014 Tờ trình số 102/TTr-SKHĐT trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây dựng công trình "Trụ sở HĐND-UBND thị xã An Khê"
42/QĐ-SKHĐT 17/04/2014 Quyết định về việc phân công nhiệm vụ Quyền Giám đốc và các Phó Giám đốc sở 
33/TB-SKHĐT 02/04/2014 TB giới thiệu chức danh và chữ ký của Quyền Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai
55/QĐ-SKHĐT 29/4/2014 Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai
54/QĐ-SKHĐT 29/4/2014 Quyết định ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong cơ quan Sở Kế hoạch và Đầu tư
Biểu mẫu 01/10/2013 Văn phòng Sở gửi các phòng biểu mẫu về công tác Tổ chức
04/TB-ĐKKD 17/7/2013 Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hội giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
2368/UBND-KTTH 22/07/2013 ​Về việc thực hiện thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2013
|< < 1 > >|

Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Nguyễn Hữu Quế
Giấy phép số:04 /GP-TTĐT  của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai, Cấp ngày 22/6/2021.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map